2023 Dr. NEJAT F. ECZACIBAŞI TIP ÖDÜLLERİ

Eczacıbaşı Topluluğu, kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 1959 yılında başlattığı “bilime katkı, başarıya ödül” geleneğini “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri” ile sürdürüyor.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri iki yılda bir veriliyor. Bugüne kadar 35 Tıp Bilim Ödülü, 44 Tıp Teşvik Ödülü, 18 Tıp Öğrencileri Proje Ödülü verilirken 179 çalışma Bilimsel Araştırma Destek Ödülleri kapsamında başarıyla tamamlandı. Bunların yanı sıra, Kişiselleştirilmiş Tıp (Personalized Medicine) Konulu Bilimsel Araştırma Destek Ödülü başlıklı yeni ödül kategorisi ile Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri, 2023 yılında tıp alanında araştırmaya verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi.

TIP BİLİM ÖDÜLÜ

Tıp Bilim Ödülü, bilime evrensel düzeyde katkıda bulunan bilim insanlarına verilmektedir.

Başvuru Koşulları
 1. Başvurularda aday olma gerekçeleri açıkça ve detaylı bir şekilde belirtilmelidir.
 2. Adayların herhangi bir yaşta ve akademik dönemin herhangi bir aşamasında bulunmaları koşulu aranmaz.
 3. Araştırma veya çalışma grubu olarak aday olunamaz.
 4. Adayların aynı yılda düzenlenen başka bir bilimsel ödüle adaylık başvurusunda bulunmamış ya da aday gösterilmemiş olmaları tercih edilmektedir.
 5. Sadece Türk vatandaşları ödüle aday olabilir.
 6. Ödüle aday önerilemez, kişinin bizzat başvurması gerekir.
 7. Geçmişte Eczacıbaşı Tıp Bilim Ödülü kazananlar ve Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyeleri aday olamaz.
 8. Bilimsel değerlendirmelerde adayların uluslararası kabul görmüş indekslerde yer alan dergilerde yayımlanmış makaleleri, yayınlarına yapılan atıf sayıları ve bilimsel kimliğini kanıtlayan tüm veriler göz önüne alınır.
Başvurularda Sunulacak Belgeler
 1. Adayların ulusal ve uluslararası yayınları ile katıldığı bilimsel toplantılarda yaptığı sunumlarının listesi.
 2. Yoğunlaştığı alanlarda yaptığı yayınların örnekleri.
 3. Bilimsel kimliğin değerlendirilmesinde göz önüne alınabilecek diğer veriler.
 4. Birden fazla araştırmacı adıyla yayımlanmış bir yayının sunulması durumunda, adayın çalışmanın yöneticisi ve baş sorumlusu olduğu çalışmada yer alan diğer bilim insanlarının imzalı onaylarıyla belgelenmelidir.
 5. Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı ve diğer belgelerle birlikte talep edilen formatta www.eczacibasitipodulleri.com sitesine yüklenmelidir.

TIP TEŞVİK ÖDÜLÜ

Başvurularda aday olma gerekçeleri açıkça ve detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Başvuru Koşulları
 1. Başvurularda aday olma gerekçeleri açıkça ve detaylı bir şekilde belirtilmelidir.
 2. Adayların 40 yaşını doldurmamış olması gerekir.
 3. Araştırma veya çalışma grubu olarak aday olunamaz.
 4. Sadece Türk vatandaşları ödüle aday olabilir.
 5. Sadece Türk vatandaşları ve sağ olan kişiler ödüle aday olabilir.
 6. Geçmişte Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü kazananlar, Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyeleri aday olamaz.
 7. Bilimsel değerlendirmelerde adayların uluslararası kabul görmüş indekslerde yer alan dergilerde yayımlanmış makaleleri, yayınlarına yapılan atıf sayıları ve bilimsel kimliğini kanıtlayan tüm veriler göz önüne alınır.
Başvurularda Sunulacak Belgeler
 1. Adayların ulusal ve uluslararası yayınları ile katıldığı bilimsel toplantılardaki sunumlarının listesi.
 2. Yoğunlaştığı alanlarda yaptığı yayınların örnekleri.
 3. Bilimsel kimliğin değerlendirilmesinde göz önüne alınabilecek diğer veriler.
 4. Birden fazla araştırmacı adıyla yayımlanmış bir yayının sunulması durumunda, adayın çalışmanın yöneticisi ve baş sorumlusu olduğu, çalışmada yer alan diğer araştırmacıların imzalı onaylarıyla belgelenmelidir.
 5. Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı ve diğer belgelerle birlikte talep edilen formatta www.eczacibasitipodulleri.com sitesine yüklenmelidir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEK ÖDÜLÜ

Ülkemizde tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, bu alanlarda bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacıların projeleri desteklenerek ödüllendirilmektedir.

Başvuru Koşulları
 1. Çalışma konusu sınırlandırılmamıştır. Bilimsel Değerlendirme Kurulu, Türkiye'de tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine en fazla katkıda bulunacak özellikleri taşıyan araştırma projelerine öncelik verir.
 2. Çalışmalar, en geç 18 ay içinde bitirilerek elde edilen sonuçlar değerlendirilmek üzere bir raporla Bilimsel Değerlendirme Kuruluna iletilir.
 3. Desteklenen çalışmaların sonuçları tümüyle araştırmacılara aittir. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı bu konuda hiçbir hak ileri sürmez. Ancak araştırmacılar çalışmalarını yayımladıklarında, araştırmanın Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri (İngilizce yayımlanması durumunda Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Medical Awards) tarafından desteklendiğini belirtmelidirler.
 4. Adaylar, Türk vatandaşı olmalıdır.
Başvurularda Sunulacak Belgeler
 1. Proje giderlerinin bir bölümünün veya tümünün döviz cinsinden sunulması halinde bunların güncel kur üzerinden TL karşılıkları projede yer almalı, araştırma projesinin toplam bütçesi, KDV tutarı eklenerek TL olarak ayrıca belirtilmelidir.
 2. Demirbaş niteliğindeki malzeme ve araç-gereçlerin giderleri karşılanmamaktadır. Bunun dışında kalan zorunlu giderlerin proformaları ve listesi eklenmelidir.
 3. Araştırılması planlanan konunun amacı, bilimsel dayanağı, ayrıntılı çalışma planı ve takvimi belirtilmelidir.
 4. Proje yürütücüsü ve sorumlusu, araştırmanın yapılacağı kurumun yöneticisi değilse, sorumlu yöneticiden (üniversitelerde ana bilim/bilim dalı başkanı, enstitü müdürü, hastanelerde başhekim/klinik şefi) çalışmanın kendi bölümlerinde yapılmasına ve gerekli personel ile demirbaşın kullanılmasına izin verildiği belgelenmelidir. Projede yer alan tüm araştırmacıların özgeçmişleri ve yayımlanmış çalışmalarının listesi eklenmelidir.
 5. İnsan üzerinde yapılması planlanan araştırmalarda yerel ve ulusal ilgili etik kurullardan onay yazısı alınmalı ve yazının dijital kopyası web sitesine yüklenen başvuru dosyasına eklenmelidir.
 6. Hayvanlar üzerinde yapılması planlanan araştırmalarda yerel Hayvan Etiği Kurulu’ndan onay yazısı alınmalı ve yazının dijital kopyası web sitesine yüklenen başvuru dosyasına eklenmelidir.
 7. İnsan ve hayvan etiği kurullarından alınacak onay yazısının başvuru tarihine kadar alınmamış olması durumunda, başvuru yapılmış olmak koşulu ile en geç Bilimsel Değerlendirme Kurulunun toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar web sitesindeki adaylık başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 8. Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı ve diğer belgelerle birlikte talep edilen formatta www.eczacibasitipodulleri.com sitesine yüklenmelidir.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP (PERSONALIZED MEDICINE) KONULU BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEK ÖDÜLÜ

Ülkemizde tıp ve eczacılık bilimlerinin değişen ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla, başvuru dönemine özel belirlenen sınırlı bir konuda bilimsel araştırma projeleri de desteklenerek ödüllendirilmektedir. 2023 başvuru dönemi için araştırma konusu kişiselleştirilmiş tıp (personalized medicine) olarak belirlenmiştir. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için iletisim@eczacibasitipodulleri.com adresine e-posta iletebilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 1. Çalışma konusu, www.eczacibasitipodulleri.com sitesinde duyurulan özel konuyla uyumlu olmalıdır.
 2. Bilimsel Değerlendirme Kurulu, başvurulan araştırmanın duyurulan özel konuyla uyumunu değerlendirir ve Türkiye'de tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine en fazla katkıda bulunacak özellikleri taşıyan araştırma projelerine öncelik verir.
 3. Çalışmalar, en geç 18 ay içinde bitirilerek elde edilen sonuçlar değerlendirilmek üzere bir raporla Bilimsel Değerlendirme Kurulu’na iletilir.
 4. Desteklenen çalışmaların sonuçları tümüyle araştırmacılara aittir. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı bu konuda hiçbir hak ileri sürmez. Ancak araştırmacılar çalışmalarını yayımladıklarında, araştırmanın Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri (İngilizce yayımlanması durumunda Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Medical Awards) tarafından desteklendiğini belirtmelidirler.
 5. Adaylar, Türk vatandaşı olmalıdır.
Başvurularda Sunulacak Belgeler
 1. Proje giderlerinin bir bölümünün veya tümünün döviz cinsinden sunulması halinde bunların güncel kur üzerinden TL karşılıkları projede yer almalı, araştırma projesinin toplam bütçesi, KDV tutarı eklenerek TL olarak ayrıca belirtilmelidir.
 2. Demirbaş niteliğindeki malzeme ve araç-gereçlerin giderleri karşılanmamaktadır. Bunun dışında kalan zorunlu giderlerin proformaları ve listesi eklenmelidir.
 3. Araştırılması planlanan konunun amacı, bilimsel dayanağı, ayrıntılı çalışma planı ve takvimi belirtilmelidir.
 4. Proje yürütücüsü ve sorumlusu, araştırmanın yapılacağı kurumun yöneticisi değilse, sorumlu yöneticiden (üniversitelerde ana bilim/bilim dalı başkanı, enstitü müdürü, hastanelerde başhekim/klinik şefi) çalışmanın kendi bölümlerinde yapılmasına ve gerekli personel ile demirbaşın kullanılmasına izin verildiği belgelenmelidir. Projede yer alan tüm araştırmacıların özgeçmişleri ve yayımlanmış çalışmalarının listesi eklenmelidir.
 5. İnsan üzerinde yapılması planlanan araştırmalarda yerel ve ulusal ilgili etik kurullardan onay yazısı alınmalı ve yazının dijital kopyası web sitesine yüklenen başvuru dosyasına eklenmelidir.
 6. Hayvanlar üzerinde yapılması planlanan araştırmalarda yerel Hayvan Etiği Kurulu’ndan onay yazısı alınmalı ve yazının dijital kopyası web sitesine yüklenen başvuru dosyasına eklenmelidir.
 7. İnsan ve hayvan etiği kurullarından alınacak onay yazısının başvuru tarihine kadar alınmamış olması durumunda, başvuru yapılmış olmak koşulu ile en geç Bilimsel Değerlendirme Kurulunun toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar web sitesindeki adaylık başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 8. Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı ve diğer belgelerle birlikte talep edilen formatta www.eczacibasitipodulleri.com sitesine yüklenmelidir.

TIP ÖĞRENCİLERİ PROJE ÖDÜLÜ

Tıp öğrencileri tarafından gerçekleştirilen başarılı bilimsel araştırma projelerinin yürütücülerine verilmektedir.

Başvuru Koşulları
 1. Adaylar, Türk vatandaşı olmalıdır.
 2. Proje yürütme grubunda yer alan tıp öğrencilerinin üç veya daha üst sınıfta (yarıyıl uygulamasında beşinci yarıyıl ve üstü) olmaları gerekmektedir.
 3. Projede yer alan danışman öğretim üye veya yardımcısı belgelenmelidir.
 4. Başvurulacak projelerin özellikle "Bulgular" ve "Sonuç" başlıklı bölümleri, çalışmanın tüm bulgularını ayrıntılı bir biçimde içermeli ve sonuç bölümü bu bulgulara dayanılarak düzenlenmelidir.
 5. Başvuruyu yapan öğrenci, projedeki kendi katkısını ayrıntılı bir biçimde açıklamalıdır.
 6. Başvurusu yapılan proje hakkında, sorumlu öğretim üyesi tarafından hazırlanan bir takdim ve bilgilendirme yazısı sunulmalıdır.
 7. Başvuruyu yapan öğrenci, projenin başka bir proje ile eşleşmediğine dair bir taahhüt belgesi sunmalıdır.
 8. Hayvanlarla yapılan araştırmalarda, başvuruyu yapan öğrenci tarafından, doğrudan deneye katılıp katılmadığı, çalışmaya doğrudan katkı sağlamış ise, hayvan çalışmaları için gerekli sertifikalara sahip olup olmadıkları açıklanmalı ve belgelenmeli, yerel Hayvan Etiği Kurulu’ndan onay yazısı alınmalı ve başvuru formuyla birlikte dijital kopyası web sitesine yüklenerek başvuru dosyasına eklenmelidir.
 9. Tıp Öğrencileri Proje Ödülü’nde çalışmanın yayımlanmış olması koşulu aranmaz.
 10. Birden fazla isimle yürütülen araştırmalarda, sadece proje yürütücüsü aday olabilir ve değer bulunması halinde ödül sadece kendisine verilir. Proje yürütücüsü, proje danışmanı ve çalışmada yer alan yardımcı araştırmacıların ortak imzalarıyla beyan etmelidir.
 11. Tıp öğrencileri sadece bu ödül kategorisinde başvuru yapabilirler. Geçmişte Eczacıbaşı Tıp Öğrencileri Proje Ödülü kazananlar ikinci kez aday olamazlar.
Başvurularda Sunulacak Belgeler
 1. Projelerin değerlendirilmesinde bilimsel araştırma konusunun özgünlüğü, araştırma disiplini, araştırma etiğine uyum, literatür kullanma yetkinliği, deneysel beceri, araştırmayı plana uygun olarak yürütme, varılan sonucun sunumu, projenin ileri aşamalarıyla amaçlanan hedefleri belirleme ve diğer bilimsel ilkeler göz önüne alınır.
 2. Başvuru formu ve diğer belgelerin tümü talep edilen formatta www.eczacibasitipodulleri.com sitesine yüklenmelidir.

TIP ONUR ÖDÜLÜ

Geleneksel Tıp Ödülleri’nden ayrı olarak, Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından doğrudan yapılan değerlendirmelerle, Türk hekimlerinin dünya tıp çevrelerinde elde ettikleri başarıları nedeniyle verilebilmektedir.

2023 Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri

Tıp Bilim Ödülü 200.000 TL

Tıp Teşvik Ödülü 100.000 TL

Bilimsel Araştırma Destek Ödülü 300.000 TL

Özel Konulu Bilimsel Araştırma Destek Ödülü 250.000 TL

Tıp Öğrencileri Proje Ödülü 50.000 TL

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME KURULU BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Turgay Dalkara – Başkan

Prof. Dr. Murat Akova

Prof. Dr. Şermin Genç

Prof. Dr. Ahmet Gül

Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan

Prof. Dr. Hakan S. Orer

Prof. Dr. S. Lale Tokgözoğlu

 

 

Adaylık için son başvuru tarihi

1 Şubat 2023

 

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5

34394 Levent-İstanbul

Telefon: (0212) 350 85 57

Faks:      (0212) 350 86 60