Tıp Öğrencileri Proje Ödülü Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler

En fazla 1 adet doküman yüklenebilir.

En büyük dosya boyutu 8mb ve tek seferde en fazla 10 dosya ekleyebilirsiniz.
Aldığı Sertifika ve Eğitim Belgeleri

Aldığı Ödüller (Derece ve Burslar)

Yayınlar

Bilimsel Toplantılarda Yapılan Sözlü Sunumlar ve Poster Bildirimler

Hobi ve Diğer İlgi Alanları

Danışman/Mentör Öğretim Üyesi

Proje Bilgileri
Projede görev alan diğer araştırmacılar

En fazla 1 adet doküman yüklenebilir.

En büyük dosya boyutu 8mb ve tek seferde en fazla 1 dosya ekleyebilirsiniz.

En fazla 1 adet doküman yüklenebilir.

En büyük dosya boyutu 8mb ve tek seferde en fazla 1 dosya ekleyebilirsiniz.

En fazla 300 kelime olmalıdır.

En fazla 300 kelime olmalıdır.

En fazla 200 kelime olmalıdır.

En fazla 200 kelime olmalıdır.

En fazla 400 kelime olmalıdır.

Elde edilen veriler ne ölçüde proje varsayımlarını gerçekleştirmiştir? Projenin devamında neler yapılabilir? En fazla 400 kelime olmalıdır.

Yayınlar, bilimsel toplantılarda yapılan sunum ve poster bildirileri, uluslararası yayınlarda Pubmed kayıt numarası ve DOI adresi bildirilmelidir.

Alınan atıflar, sosyal medya ve basın-yayın kuruluşlarında görünürlük

Yoksa belirtilmelidir.

En fazla 1 adet doküman yüklenebilir.

En büyük dosya boyutu 8mb ve tek seferde en fazla 1 dosya ekleyebilirsiniz.

En fazla 1 adet doküman yüklenebilir.

En büyük dosya boyutu 8mb ve tek seferde en fazla 1 dosya ekleyebilirsiniz.

Girdiğiniz şifreler eşleşmemektedir.

Taahhüt