Tıp Bilim Ödülü Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler
Web of Science veri tabanında indekslenmiş tüm yayınlarınızın Researcher ID altında yüklü olması gereklidir.
Open Researcher and Contributor veri tabanında indekslenmiş tüm yayınlarınızın Researcher ID altında yüklü olması gereklidir.
Yüksek Eğitim (Son aldığınız dereceden / diplomadan başlayarak yazınız)

Akademik ve Mesleki Deneyim

Başlıca Görevler ve Tarihleri

Araştırma Alanı / Alanları

Adayın alanında evrensel bilime en önemli katkısı belirtilmeli ve bu katkı 1000 kelimeyi geçmeyen bir metinle açıklanmalıdır. Adayın katkısını gösteren bilimsel makale, ulusal/uluslararası projeler, ve bunların çıktıları olabilecek tescillenmiş patent, prototip ve ticarileşmiş ürün çıktıları ile gerekçe desteklenmeli ayrıca resmi belgeleri ile ek dosyalarda atıfta bulunarak sunulmalıdır.

En büyük dosya boyutu 8mb ve tek seferde en fazla 10 dosya ekleyebilirsiniz.

En fazla 1 adet doküman yüklenebilir.

En büyük dosya boyutu 8mb ve tek seferde en fazla 10 dosya ekleyebilirsiniz.

En fazla 1 adet doküman yüklenebilir.

En büyük dosya boyutu 8mb ve tek seferde en fazla 10 dosya ekleyebilirsiniz.

En fazla 1 adet doküman yüklenebilir.

En büyük dosya boyutu 8mb ve tek seferde en fazla 10 dosya ekleyebilirsiniz.

En fazla 1 adet doküman yüklenebilir.

En büyük dosya boyutu 8mb ve tek seferde en fazla 10 dosya ekleyebilirsiniz.

Yukarıda belirttiğiniz hususlar dışında ödüle aday olma/gösterilme gerekçesini destekleyecek olan ve belirtmekte fayda gördüğünüz diğer bilgileri 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde açıklayınız (daha önce alınan ödüller; Dr. Nejat F. Eczacıbaşı ödülüne başvurulan yılda başka ödüle/ödüllere başvuru yapılıp yapılmadığı vb.

Girdiğiniz şifreler eşleşmemektedir.

Taahhüt