Bilimsel Araştırma Ödülü Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler
Web of Science veri tabanında indekslenmiş tüm yayınlarınızın Researcher ID altında yüklü olması gereklidir.
Open Researcher and Contributor veri tabanında indekslenmiş tüm yayınlarınızın Researcher ID altında yüklü olması gereklidir.
Yüksek Eğitim (Son aldığınız dereceden / diplomadan başlayarak yazınız) *

Akademik ve Mesleki Deneyim *

Başlıca Görevler ve Tarihleri *

Araştırma Alanı / Alanları *


Araştırma projesinde görev alan diğer araştırmacılar *


Araştırma projesini destekleyen başka kurum/kuruluş(lar) varsa isimleri ve destek miktarları:

Araştırma Projesine Ait Bilgiler:

Proje konusu ile ilgili güncel literatür taraması, varsa ön çalışmaların sonuçları, projenin bilimsel gerekçeleri ve özgünlüğü 1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde açıklanmalıdır.

Projede kullanılacak yöntemler, çalışma grubunun özellikleri 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde açıklanmalıdır.

Etik Kurul İzni *

Proje iş akışı ve takvimi *:

Projeden beklenen çıktılar 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde açıklanmalıdır.


En fazla 10 adet doküman yüklenebilir.

En büyük dosya boyutu 8mb ve tek seferde en fazla 10 dosya ekleyebilirsiniz.

Girdiğiniz şifreler eşleşmemektedir.

Taahhüt